Evenementen:
Boekingsvoorwaarden: U ontvangt de factuur en bevestiging digitaal via de email. De boeking is pas definitief na het voldoen van de factuur.  Indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan, behouden wij het recht voor uw inschrijving te annuleren. Dit betekent echter niet dat de betalingsverplichting komt te vervallen. 

Aansprakelijkheidsbepalingen: Elke deelnemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens de clinic. De deelnemer c.q. eigenaar van het paard is ten allen tijde verantwoordelijk voor schade toegebracht door dit paard aan derden en schade toegebracht aan de accommodatie. De deelnemer c.q. eigenaar dient dus W.A. verzekerd te zijn. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tuigage en andere eigendommen. Voor vermissing en schade staat de organisatie niet in.

Veiligheidshelm: Het dragen van een veiligheidshelm tijdens de rijlessen is ten alle tijden verplicht.

Annuleringsbepalingen: Bij onverhoopte annulering berekenen wij 100% van de evenementkosten door. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Wij zullen de annuleringsbepalingen strikt in acht nemen! Denk eraan dat er altijd onverwachte problemen op kunnen duiken die u niet van tevoren kunt voorzien (oma plotseling overleden, paard kreupel, op stal breekt droes of een andere besmettelijke ziekte uit, etc.).

Inentingsbepalingen en ziekte van het paard: Het paard dient ingeënt te zijn tegen influenza en een geldig inentingsboekje hebben. Let op: indien uw paard nog niet is geënt, bedenk dan dat de eerste enting pas volledig is indien het paard 2 entingen binnen een maand na elkaar heeft gehad. Zorg dat u uw entingsboekje bij uw heeft! Indien het paard in onvoldoende conditie is, het paardenwelzijn in gevaar komt of de eigenaar c.q. deelnemer nalatig is wat betreft eventuele ziekte heeft de organisatie het recht om de combinatie te weigeren voor deelname aan de clinic. Er word dan geen betaling terug gegeven.  U bent zelf verantwoordelijk voor de goede gezondheid van het paard bij deelname aan het evenement.

Stallingsbepalingen: U kunt rekenen op een vakkundige verzorging en dagelijks toezicht op de gezondheid van uw paard tijdens zijn verblijf op de locatie waar de clinic word gehouden. U dient uw telefoonnummer achter te laten voor het geval er iets met uw paard aan de hand mocht zijn. Stalling van uw paard tijdens het evenement is indien van toepassing bij de kosten inbegrepen. Deze kosten zijn inclusief water, hooi, bodembedekker, paddock indien aanwezig op de locatie en nachtstalling of nachtelijke paddock. Niet inbegrepen zijn krachtvoer, eventuele dierenartskosten, hoefsmidkosten, geneesmiddelen. Voor eventuele extra overnachtingen van uw paard  kunt u informatie opvragen bij de organisatie. U dient uw stal en/of paddock schoon achter te laten bij vertrek.

Op het gehele clinicterrein geldt ROKEN VERBODEN.